Thủ tục thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

Giấy khai sinh là giấy tờ tùy thân đầu tiên và cũng là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, việc thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh được thực hiện theo thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch quy định trong Luật Hộ tịch 2014.

  • Thủ tục đăng ký thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

Một người muốn thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh thì thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch, cụ thể:

 Bước 1: Hồ sơ đăng ký thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp các giấy tờ sau đây:

– Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch theo mẫu quy định tại Công văn  1288/HTQTCT-HT.

– Bản sao CMND/CCCD của người đăng ký thay đổi, cải chính (đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên)

– Bản gốc giấy khai sinh cần thay đổi, cải chính.

– Giấy tờ liên quan là căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch cho cơ quan đăng ký hộ tịch. (vd: giấy chứng sinh,…)

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

Theo Điều 7 Luật Hộ tịch 2014, nơi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định như sau:

– Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi: nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân.

– Đối với cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú tại Việt Nam: nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp UBND cấp huyện nơi cá nhân làm giấy khai sinh

  => Do đó, để được thực hiện thủ tục thay đổi năm sinh thì bạn phải có đủ căn cứ để xác định thông tin về năm sinh của bạn không đúng là do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người trước đây yêu cầu đăng ký hộ tịch. Ví dụ như bạn cung cấp giấy chứng sinh hoặc giấy tờ của bệnh viện tại thời điểm sinh có ghi nhận thời điểm sinh của bạn. Khi đã có căn cứ để cải chính thì bạn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch quy định tại Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.