Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/9/2023)

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/9/2023)

Các lĩnh vực người có chức vụ không được lập doanh nghiệp sau khi thôi chức và thay đổi về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự là những chính sách mới có hiệu lực hôm nay.

9 lĩnh vực người có chức vụ không được lập doanh nghiệp sau khi thôi chức 

Thông tư số 05/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định 09 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ:

– Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.

– Hoạt động đầu tư xây dựng.

– Phát triển đô thị.

– Hạ tầng kỹ thuật.

– Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

– Vật liệu xây dựng.

– Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.

– Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

– Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực trên.

Trong thời hạn 12 – 24 tháng (tùy lĩnh vực) kể từ ngày thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/9/2023)
Những chính sách mới có hiệu lực hôm nay (20/9/2023)

Thay đổi về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự

Quyết định 19/2023/QĐ-TTg đã sửa đổi một số quy định về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự như sau:

– Sửa đổi Vụ Quản lý Thi hành án hành chính (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3) thành Vụ Quản lý Thi hành án hành chính, thống kê và dữ liệu thi hành án (gọi tắt là Vụ Nghiệp vụ 3).

– Sửa đổi Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thành Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự.

– Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức việc giải thể Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện các công việc về tổ chức và hoạt động của Tạp chí điện tử Thi hành án dân sự trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

– Bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Thi hành án dân sự: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

– Sửa đổi quy định về số lượng cấp phòng của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh: Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh có không quá 05 đơn vị cấp phòng. Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 06 đơn vị cấp phòng.

Nếu có vướng mắc, bạn đọc gọi ngay đến hotline 0948.969.449 để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.