Ký hiệu đất SKC, SKK, SKX, TMD? Có bị thu hồi không?

Mỗi loại đất đều mang ký hiệu riêng và được thể hiện trên bản đồ địa chính. Tìm hiểu về ký hiệu các loại đất sẽ giúp người đọc nắm rõ được mục đích sử dụng của loại đất đó. Trong bài viết này, Trung Tâm Pháp Lý Miền Trung sẽ giải mã ký hiệu đất SKC, SKK, SKX, TMD.

1. Giải mã ký hiệu đất SKC, SKK, SKX, TMD

Ký hiệu các loại đất được thể hiện trong bản đồ địa chính, mảnh trích đo địa chính. Thông qua ký hiệu này có thể biết được đây là loại đất gì và mục đích sử dụng của loại đất đó. Dưới đây là giải mã ký hiệu đất của SKC, SKK, SKX, TMD.

1.1 Ký hiệu đất SKC

Theo Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, kí hiệu SKC là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Theo khoản 1 Điều 153 Luật Đất đai 2013, đây là loại đất dùng để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Ký hiệu đất SKC, SKK, SKX, TMD

1.2 Ký hiệu đất SKK

Cũng theo Thông tư 25 của Bộ TNMT, ký hiệu SKK là đất khu công nghiệp. Theo điểm đ khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định về đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong đó gồm đất khu công nghiệp.

Như vậy, có thể hiểu đất khu công nghiệp thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, được sử dụng để đáp ứng nhu cầu xây dựng các cụm kinh doanh tập trung (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu sản xuất,…).

1.3 Ký hiệu đất SKX

Theo Thông tư 25/2014 của Bộ TNMT, ký hiệu SKX được hiểu là đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm. Theo khoản 1 Điều 154, Luật Đất đai 2013, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác nguyên liệu và đất làm mặt bằng để chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Việc sử dụng đất để khai thác nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm phải tận dụng các loại đất đồi, gò không canh tác, đất bãi hoang, đất lòng sông hoặc ao, hồ cần khơi sâu, đất ven sông ngòi không sản xuất nông nghiệp, đất đê bối không còn sử dụng, đất do cải tạo đồng ruộng.

1.4 Ký hiệu đất TMD

TMD là ký hiệu chỉ loại đất phục vụ mục đích kinh doanh và xây dựng các công trình phục vụ mục đích kinh doanh thương mại, do đó đất TMD còn được hiểu đơn giản là đất thương mại dịch vụ.

Theo quy định tại thông tư 27/2018/TT-BTNMT đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng xây dựng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, dịch vụ, thương mại (kể cả trụ sở; văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế; đất làm kho, bãi để hàng hóa của tổ chức kinh tế không thuộc khu vực sản xuất; bãi tắm).

2. Các loại đất SKC, SKK, SKX, TMD có bị thu hồi không?

Ở phần trên, LuatVietnam đã giải mã các ký hiệu đất SKC, SKK, SKX, TMD, có thể thấy đây là đất thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Khi tìm hiểu về các loại đất này, vấn đề mà người dân đặc biệt quan tâm là các loại đất này có bị thu hồi hay không.

Hiện nay, Điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp dưới đây:

– Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

– Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

– Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Theo đó, các loại đất nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất vừa liệt kê sẽ bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, ra quyết định thu hồi đất.

Trên đây là giải đáp về các loại đất có bị thu hồi không? Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006577 để được Trung Tâm Pháp Lý Miền Trung hỗ trợ, giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.