Địa chỉ: Tầng 3, số 699 Quang Trung – Chánh Lộ – TP. Quảng Ngãi

Email: trungtamphaply.vn@gmail.com

Hotline: 0948 969 449