Đã đi dân quân tự vệ có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Đã đi dân quân tự vệ có phải đi nghĩa vụ quân sự là thắc mắc của nhiều công dân trong giai đoạn Nhà nước gọi nhập ngũ để tham gia nghĩa vụ quân sự. Để giải đáp thắc mắc trên, hãy tìm hiểu qua câu trả lời dưới đây.

  1. Dân quân tự vệ là ai?

– Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế gọi là tự vệ.

– Thành phần của dân quân tự vệ:

+ Dân quân tự vệ tại chỗ.

+ Dân quân tự vệ cơ động.

+ Dân quân thường trực.

+ Dân quân tự vệ biển.

+ Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

=>Căn cứ khoản 1 Điều 2, Điều 6 Luật Dân quân tự vệ 2019

  1. Đã đi dân quân tự vệ có phải đi nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, điểm a khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 thì công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

– Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình, do Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức;

– Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

– Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

– Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế – quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

– Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

=> Như vậy, nếu công dân thuộc trường hợp đi dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình (không phải đi nghĩa vụ quân sự nữa).

* Lưu ý, thẩm quyền quyết định việc công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thuộc về Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc trưởng thôn nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.