Nếu làm mất hợp đồng mua bán nhà ở thì phải làm sao?

Nếu làm mất hợp đồng mua bán nhà ở thì phải làm sao?

– Đối với giao dịch nhà ở thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cùng hợp đồng mua bán là rất cần thiết. Bởi nó là chứng cứ pháp lý đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm giữa các bên. Muốn hợp đồng mua bán có hiệu lực pháp luật thì cần phải được công chứng. Sau khi được tạo lập thì vì một số lý do nào đó mà 1 trong 2 bên làm mất hợp đồng. Điều này gây khó khăn cho hai bên trong việc hoàn thành giao dịch.

– Cần phải chứng minh được căn nhà thuộc sở hữu của người bán thông qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hợp đồng mua bán đã công chứng bị mất thì có thể hoàn toàn xin bản sao mà phòng công chứng đang giữ. Sau đó làm thủ tục sang tên chuyển nhượng trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Để từ đó tiến hành hoàn tất giao dịch mua bán nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.