Có phải tất cả sinh viên đều được vay vốn ngân hàng không?

Trong đại dịch covid- 19 đang kéo dài dẫn đến khó khăn về tài chính nên vấn đề về học phí đang được quan tâm. Vậy làm cách nào để sinh viên có thể xoay xở trong thời gian khó khăn này. Những trường hợp nào thi sinh viên được vay vốn ngân hàng, hãy đọc qua bài viết dưới đây nhé!

Tại Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có quy định về đối tượng được vay vốn như sau:

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

  1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
  2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

– Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

– Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.

  1. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.=> Như vậy, không phải tất cả sinh viên đều được vay vốn để sử dụng khoản vay đó cho việc hỗ trợ học tập. Mà chỉ những sinh viên thuộc các đối tượng theo quy định nêu trên thì mới thuộc đối tượng được vay vốn ngân hàng.

Quyết định cũng có quy định về phương thức cho vay như sau:

Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi nhà trường đóng trụ sở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.