Tội làm giả con dấu, tài liệu bị phạt bao nhiêu năm tù?

Vừa qua, công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã truy bắt được đường dây làm giả tài liệu, con dấu với quy mô lớn lên đến hơn 20.000 tài liệu, con dấu giả cung cấp cho hơn 10.000 người. Vậy những người bị bắt sẽ bị phạt bao nhiêu năm tù?

Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật12/2017/QH14 có quy định về mức xử phạt hành vi phạm tội Tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức như sau:
“1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;
d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;
đ) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
e) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên;
b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.”

Theo quy định trên thì những người làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt từ 06 tháng đến 07 năm tù giam.
Dựa vào mức độ nguy hiểm của hành vi, vai trò, mức độ tham gia trong tội phạm mà Tòa án sẽ ra quyết định áp dụng hình phạt và mức phạt cho từng đối tượng phạm tội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.