THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi thực hiện hoạt động mua bán nhà đất, các bên cần thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hồ sơ cần chuẩn bị để công chứng hợp đồng bao gồm:

* Hồ sơ bên bán, bên tặng cho:

– Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (của cả vợ và chồng);

– Bản sao sổ hộ khẩu;

– Bản sao giấy đăng ký kết hôn;

– Hợp đồng ủy quyền của bên bán (nếu có)

* Hồ sơ bên mua, bên nhận tặng cho:

– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (của cả vợ và chồng);

– Bản sao sổ hộ khẩu;

– Bản sao giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân.

Lưu ý: bản sao của các hồ sơ trên theo quy định của luật công chứng là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực.

=> Phiếu yêu cầu công chứng (thường do bên mua điền theo mẫu của tổ chức hành nghề công chứng).

=> Các bên soạn thảo hợp đồng (công chứng viên kiểm tra về tính hợp pháp của hợp đồng và trường hợp giao dịch, hợp đồng trái với quy định của pháp luật thì công chứng viên sẽ giải thích và sửa chữa hợp đồng nếu không đồng ý công chứng viên có quyền từ chối công chứng). Trong trường hợp các bên chưa soạn thảo được hợp đồng có thể yêu cầu văn phòng công chứng soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng.

* Trình tự, thủ tục công chứng:

   Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công chứng:

– Các bên phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

– Công chứng viên kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ đúng pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì sẽ yêu cầu bổ sung theo quy định.

   Bước 2: Thực hiện công chứng

Trường hợp 1: Các bên có hợp đồng soạn trước

– Công chứng viên phải kiểm tra dự thảo hợp đồng

+ Nếu đáp ứng được yêu cầu thì chuyển sang đoạn tiếp theo.

+ Nếu không đúng hoặc có vi phạm thì yêu cầu sửa, nếu không sửa thì từ chối công chứng.

Trường hợp 2: Các bên không soạn hợp đồng trước

– Các bên yêu cầu tổ chức công chứng soạn thảo hợp đồng theo sự thỏa thuận của các bên.

– Người yêu cầu công chứng đọc lại toàn bộ hợp đồng để kiểm tra và xác nhận vào hợp đồng.

– Người yêu cầu công chứng ký vào từng trang của hợp đồng, phải ký trước mặt công chứng viên.

– Công chứng viên yêu cầu các bên xuất trình bản chính các giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu.

– Ghi lời chứng, ký và đóng dấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.