THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Thủ tục thành lập doanh nghiệp là một thủ tục hành chính, doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (cơ quan đăng ký kinh doanh) để thực hiện hoạt động đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trình tự thủ tục các bước cần chuẩn bị để thành lập công ty cổ phần:

   1.Trình tự thực hiện:

   Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

   Bước 2: Nộp hồ sơ

   Thành phần hồ sơ:

(1) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

– Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

– Danh sách Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền

(2) Điều lệ công ty;

(3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân;

– Trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng;

– Trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(4) Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

(5) Mục lục hồ sơ;

(6) Bìa hồ sơ;

(7) Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

 Lưu ý: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài Khoản đăng ký kinh doanh của cá nhân có thẩm quyền;

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp không chính xác mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ sơ và sẽ bị xử lý theo quy định.

   2.Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo (bằng văn bản) về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

  3.Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH 14

– Thông tư số 01/2021/TT – BKHĐT

– Nghị định số 01/2021/NĐ – CP

– Thông tư số 47/2019/TT – BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.