Tiêu chí để công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống

Công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống

Trên thực tế, ta vẫn hay thường nghe đến những sản phẩm truyền thống, những đặc sản,… từ các vùng miền khác nhau. Và những sản phẩm đó thường được người dân cùng ở một địa phương làm ra. Nhiều cá nhân, hộ gia đình trong cùng một địa phương, một khu vực truyền nhau công thức để tạo ra những sản phẩm riêng đặc trưng của minh

Như vậy, ở mỗi địa phương, khu vực đó có thể được công nhận là làng nghề hay làng nghề truyền thống khi đáp ứng được một số tiêu chí nhất định

  • Điều kiện để được công nhận là làng nghề:

+ Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên địa bàn tham gia một trong các hoạt động hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn quy định tại Điều 4 Nghị định này.

+  Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị công nhận.

+ Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

  • Điều kiện để được công nhận là làng nghề truyền thống:

+ Đáp ứng  tiêu chí làng nghề

+ Có ít nhất một nghề truyền thống theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 52/2018/NĐ-CP

*Cơ sở pháp lý: Điều 5 Nghị định 52/2018/NĐ-CP

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.