Hộ kinh doanh không đóng thuế có được hỗ trợ covid-19 không?

Trong đại dịch covid-19 đang hoành hành thời gian dài, nhiều hộ kinh doanh đang phải phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Trong đó, một trong những lý do quan trọng nhất đó chính là doanh thu giảm, có thể dẫn tình trạng lỗ vốn. Vì vậy, bắt buộc hộ kinh phải chọn giải pháp đóng của, ngừng hoạt động.Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu hộ kinh doanh đã đóng cửa nhưng không đóng thuế thì có được hỗ trợ covid-19 hay không?

Theo Điều 35 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ điều kiện sau:

-Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

-Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đều kiện vừa nêu không quy định “ có đóng thuế hay không đóng thuế’.

=>Như vậy, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Do đó, để nhận được hỗ trợ, hộ kinh doanh cần đảm bảo đủ hai điều kiện nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.