Hồ sơ đăng kí quyền tác giả gồm những gì?

Các cá nhân khi họ tạo ra được các tác phẩm của riêng mình như các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học,… thì sẽ được pháp luật bảo hộ quyền tác giả cho họ.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả

Hồ sơ đăng kí quyền tác giả bao gồm::

-Tờ khai đăng ký quyền tác giả

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

–  Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

–  Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Cơ sở pháp lý: K2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ

Các giấy tờ, tài liệu nêu trên bắt buộc phải được trình bày bằng tiếng Việt; trong trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì bắt buộc phải được phiên dịch ra tiếng Việt và được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.