Thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ và các trường hợp thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ

Hỏi: Tôi có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thay đổi các thông tin trên văn bằng bảo hộ hay không? Nếu có thì trong những trường hợp nào?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm 20.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, Chủ sở hữu có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) sửa đổi văn bằng bảo hộ (VBBH) trong các trường hợp sau:

a) Sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ, thay đổi chủ văn bằng bảo hộ

– Thay đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ;

– Thay đổi tên, quốc tịch của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí;

– Thay đổi về người đại diện của chủ văn bằng bảo hộ;

– Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền);

– Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

b) Sửa đổi thu hẹp phạm vi bảo hộ:

– Sửa đổi một số chi tiết nhưng không làm thay đổi đáng kể mẫu nhãn hiệu được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

– Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

– Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số điểm độc lập hoặc phụ thuộc, thuộc phạm vi bảo hộ trong bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích;

– Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số phương án kiểu dáng công nghiệp hoặc một sản phẩm trong bộ sản phẩm trong bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

————————————————-

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.