Các điều kiện cơ bản về thành lập công ty cổ phần

Các cá nhân tổ chức khi kinh doanh thường xây dựng nên các tổ chức hoạt động có tư cách pháp nhân hoặc không  theo quy định của luật doanh nghiệp như: Công ty TNHH (1 thành viên hoặc nhiều thành viên), công ty cổ phần hoặc doanh nghiệp tư nhân,…

Các tổ chức, cá nhân khi đáp ứng đủ điều kiện luật định thì được phép thành lập doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần, các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập công ty cổ phần phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Khi thành lập công ty cổ phần, cần phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản như sau:

Tên công ty cổ phần: phải đáp ứng việc không bị trùng, bị gây nhầm lẫn, không được vi phạm về sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khác trước đó đã thành lập hoặc đăng ký trên toàn quốc… (điều 38 Luật doanh nghiệp năm 2020)
– Trụ sở đăng ký công ty cổ phần: Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có) (Điều 42 Luật doanh nghiệp năm 2020)
– Ngành nghề kinh doanh: Đáp ứng tuân thủ theo pháp luật quy định về ngành nghề kinh doanh cần đăng ký. Đảm bảo ngành nghề kinh doanh đó phải có trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc trong luật chuyên ngành có quy định.
– Cổ đông sáng lập, cổ đông góp vốn: Không thuộc điều cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và luật khác (ví dụ: không là cán bộ công chức, không là người mất năng lực hành vi, hay chưa đủ tuổi…).
– Điều kiện về vốn đối với doanh nghiệp cổ phần: Vốn phải đảm bảo về vốn pháp định, vốn góp thực tế đủ để thực hiện các hành vi kinh doanh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.