Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu có thời hạn sử dụng bao lâu? Thủ tục đăng ký như thế nào?

Cá nhân khi hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cần thiết phải có chứng chỉ hành nghề và đấu thầu cũng không ngoại lệ, cá nhân khi hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu phải được cấp chứng chỉ.

Cá nhân khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 111 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

– Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

– Tốt nghiệp đại học trở lên;

– Có đầy đủ hành vi dân sự, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc có tổng thời gian tối thiểu 05 năm làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưng không liên tục hoặc đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ;

–  Đạt kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Tuy nhiên, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu không phải có giá trị mãi mãi, nó chỉ có hạn sử dụng trong một thời hạn nhất định. Pháp luật quy định Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, có hiệu lực trong vòng 05 năm, kể từ ngày cấp.

Ngoài ra, cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện thì chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký:

– Cá nhân có nhu cầu thi sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thực hiện việc đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đăng ký thi, hồ sơ đăng ký thi sát hạch trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn và đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cá nhân chỉ được tham dự kỳ thi sát hạch sau khi đã đăng ký thi thành công và nộp đầy đủ chi phí dự thi theo quy định.

– Dự kỳ thi sát hạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức;

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động cho những người vượt qua kỳ thi sát hạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.