Đất khai hoang thì có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Thông thường một người sở hữu đất hợp pháp phải có giấy tờ chứng minh được quyền sử dụng đất thuộc về mình- điều này được thể hiện qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp.

Nếu là đất khai hoang chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên xét đến thời hạn sử dụng lâu dài (trên 30 năm), có sử dụng ổn định hoặc có thêm nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất trên đó thì sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân nếu rơi vào trường hợp vào những trường hợp này thì phải làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất để được cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Điều 100 Luật đất đai năm 2013.

Trong trường hợp gia đình không có 1 trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 nêu trên nhưng vẫn đủ điều kiện để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đất của gia đình bạn đủ diều kiện theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 101 Luật đất đai năm 2013

Điều 101: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.