Cần làm những thủ tục nào khi hết hạn sử dụng đất

  1. Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Được quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 như sau:

– Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

Mặt khác, tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cũng quy định:

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất”.

Tức là, hết hạn thời gian sử dụng đất thì Anh/Chị sẽ được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai mà không phải làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất. Nhưng nếu Anh/Chị muốn xác nhận lại thời hạn sử dụng đất thì Anh/Chị có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  1. Trình tự và thủ tục gia hạn sử dụng đất:

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 74 và khoản 10 Điều 9 Luật đất đai 2013; Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu như sau:

Hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu ;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

Bước 2:  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật.

——————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.