Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch

Hộ tịch là những sự kiện pháp lý cơ bản dùng để xác định nhân thân của một công dân từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi. Trường hợp công dân cần thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch thì cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ như thế nào gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người có yêu cầu thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền.

Bước 2: Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, xác định tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình; đối chiếu thông tin trong Tờ khai với giấy tờ trong hồ sơ.

– Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

Bước 3: Sau khi nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định, công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Trường hợp Chủ tịch UBND cấp xã đồng ý giải quyết thì ký Trích lục hộ tịch tương ứng cấp cho người yêu cầu;

– Công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch vào Sổ đăng ký, cùng người yêu cầu ký vào Sổ;

– Trường hợp liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; bổ sung thông tin hộ tịch vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.

2. Thành phần hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

(1) Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc;

(1) Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch;

(1) Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật, trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

* Giấy tờ phải xuất trình:

(1) Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh nhân thân;

(1) Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.

3. Thời hạn giải quyết:

– 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.

– Ngay trong ngày làm việc đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

4. Phí và lệ phí: do UBND tỉnh quyết định, trường hợp người yêu cầu thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật, người cao tuổi.

5. Căn cứ pháp lý:

– Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13;

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP;

– Thông tư 04/2020/TT-BTP;

– Thông tư 85/2019/TT-BTC.

——————————————–

Hotline: 1900 6577

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.