THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hiện nay, khi ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động đều phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động để đảm bảo tối đa nhất quyền lợi của người lao động. Vậy người lao động và người sử dụng lao động cần phải chuẩn bị hồ sơ gì để thực hiện việc đăng ký lần đầu với cơ quan bảo hiểm xã hội.

I. Đối tượng nào cần phải tham gia bảo hiểm xã hội:

“1.Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tácxã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2.Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

3.Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

4.Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

5.Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.”

II.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp trực tiếp hồ sơ.

– Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 2: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội.

1.Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

(1) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

(2) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

(1) Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động

2.Thời hạn giải quyết:

– 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu.

– 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu.

3.Căn cứ pháp lý:

– Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

– Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

—————————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.