Có được miễn thuế khi nhận tặng cho, thừa kế tài sản từ bố mẹ?

Có được miễn thuế khi nhận tặng cho, thừa kế tài sản từ bố mẹ?

Rất nhiều người nghĩ rằng việc tặng cho, thừa kế tài sản của các thành viên trong gia đình thì không phải nộp thuế.

Vậy sự thật là như thế nào có đúng như vậy không?

Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân của nước ta quy định các trường hợp nhận tặng cho, thừa kế tài sản phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất là 10%. Tuy nhiên, có một số trường hợp sau đây là ngoại lệ, sẽ được miễn, đó là:

“Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị em ruột với nhau”.

=> Như vậy, chỉ có trường hợp tặng cho, thừa kế bất động sản giữa một số thành viên trong gia đình thì được miễn thuế. Lưu ý là chỉ một số trường hợp như liệt kê ở trên, các trường hợp tặng cho tài sản giữa chị dâu với em chồng, anh rể với em dâu … thì không thuộc diện được miễn thuế.

Đối với tài sản nhận tặng cho, thừa kế là động sản, ví dụ: cổ phần, phần vốn góp, tiền, vàng, trang sức, xe cộ, máy bay, tàu biển, hàng hóa vật tư máy móc… thì mức thuế thu nhập cá nhân là 10% và không có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào (kể cả quan hệ tặng cho, thừa kế giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.