Điều kiện để người tạm giam được bảo lãnh ra ngoài

Tạm giam là một trong các biện pháp ngăn chặn để phục vụ quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp dù đã bị khởi tố vẫn có thể được bảo lãnh ra ngoài.

Bảo lĩnh (thường được gọi là bảo lãnh) là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.

(khoản 1 Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015)

Để được xem xét bảo lãnh, Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào các yếu tố được quy định tại Điều 121 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, cụ thể:

* Yêu cầu đối với người nhận bảo lĩnh

-Đối với cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh:

+ Người bị tạm giam là người của cơ quan, tổ chức mình.

+ Phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

– Đối với cá nhân nhận bảo lĩnh:

+ Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên;

+ Nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật;

+ Có thu nhập ổn định

+ Ít nhất 02 người là người thân thích của người bị tạm giam

+ Phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

* Yêu cầu đối với người được bảo lĩnh

– Người được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:

+ Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;

+ Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;

+ Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Ngoài biện pháp bảo lĩnh cho người bị tạm giam, để có thể được tại ngoại, người bị tạm giam có thể thông qua biện pháp đặt tiền để bảo đảm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.