Người có tiền án có được làm người giám hộ không?

Hỏi: Cho hỏi mình đã 30 tuổi có tiền án, chưa được xóa án tích, hiện tại mình có em trai 8 tuổi, ba mẹ đều mới mất liệu mình có đủ điều kiện làm người giám hộ của em trai mình hay không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 49 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về điều kiện của người giám hộ như sau:

Cá nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

2. Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.

3. Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.

4. Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Như vậy, người có tiền án và chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác thì không đủ điều kiện trở thành người giám hộ. Tuy nhiên trong trường hợp của bạn cần xét tới việc bạn có tiền án về tội danh gì, nếu không thuộc các tội danh nêu trên thì bạn vẫn được làm người giám hộ của em trai của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.