HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE CÓ CẦN PHẢI CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Về thủ tục công chứng hợp đồng mua bán xe máy, xe ô tô

– Theo quy định tại Điều 40 Luật Công chứng năm 2014

“1. Hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

  1. a) Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;
  2. b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
  3. c) Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;
  4. d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;

đ) Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

2.Bản sao quy định tại khoản 1 Điều này là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải chứng thực.”

“Các giấy tờ tùy thân có thể sử dụng bao gồm: Chứng minh nhân dân, quy định tại Nghị định này là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan Công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.”

– Căn cứ vào các quy định nêu trên, nếu bên bán xe trong hợp đồng mua bán xe mất chứng minh nhân dân thì có thể thay thế bằng các giấy tờ khác như nêu trên. Nếu không có bất kỳ giấy tờ tùy thân khác nào thì phải làm thủ tục xin cấp giấy tờ tùy thân theo quy định của pháp luật để bổ sung vào hồ sơ yêu cầu công chứng.

=>Như vậy, khi mua bán xe thì giấy bán xe phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực. Bạn cần mang giấy tờ mua bán chiếc xe đi công chứng, chứng thực theo quy định của Pháp luật, giấy tờ mua bán xe mà bạn và chủ tiệm cầm đồ ký sẽ không có giá trị pháp lý khi chưa được công chứng, chứng thực theo quy định của Pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.