Có hủy bỏ được văn bản từ chối di sản thừa kế?

     Hỏi:

    Tôi tên A, tôi đã làm văn bản từ chối nhận di sản thừa kế. Vậy, tôi có được đổi ý khi đã từ chối nhận di sản thừa kế không?

    Trả lời:

    Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc pháp luật. Vậy nếu đã từ chối thì có được đổi ý để nhận thừa kế nữa không?

     Căn cứ Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

       1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

       2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

       3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

     => Như vậy, theo quy định này thì việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người có liên quan đến di sản. Nếu văn bản từ chối quyền thừa kế đã phát sinh hiệu lực thì bạn không được hủy bỏ văn bản này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.