Làm việc vào ngày Tết Âm lịch 2022 được trả lương thế nào?

      Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương 05 ngày vào dịp Tết Âm lịch. Tết Âm lịch 2022 này thì người lao động sẽ được nghỉ từ ngày 31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022.
Tuy nhiên cũng không ít trường hợp người lao động không có điều kiện về quê ăn tết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến thu nhập giảm sút nên đã lựa chọn ở lại và tiếp tục làm việc trong thời gian mọi người đang nghỉ Tết và cũng không ít trường hợp các doanh nghiệp, công ty vẫn hoạt động, làm việc trong những ngày Tết.
=>Như vậy, những trường hợp người lao động làm việc vào ngày nghỉ Tết thì sẽ được trả lương như thế nào?
Căn cứ theo Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 có quy định:
“1.. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

–  Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.”
=>Như vậy, theo quy định khi người lao động làm việc vào ngày lễ, tết thì ngoài tiền lương làm việc hôm đó người lao động còn được trả thêm tiền lương ít nhất bằng 300% tiền lương làm việc của ngày hôm đó. Hiểu đơn giản là người lao động sẽ được trả lương gấp 4 lần so với lúc làm việc ngày thường.
Nếu người lao động làm việc vào ban đêm trong những ngày lễ, tết thì sẽ được trả lương cao hơn ít nhất bằng 30%. Làm thêm giờ vào ban đêm trong những ngày này thì cũng sẽ được trả lương cao hơn như quy định tại Khoản 2, 3 nêu trên. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.