Hợp đồng mua bán hàng hóa có bắt buộc phải lập thành văn bản không?

Để trả lời câu hỏi này cần phải làm rõ định nghĩa

   * Hợp đồng: là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong giao dịch dân sự, dưới hình thức bằng lời nói, văn bản hay bằng hành vi pháp lý cụ thể.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhằm bảo vệ quyền lợi cho bên yếu thế trong các giao dịch, mà Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan có quy định bắt buộc hợp đồng phải được lập bằng văn bản, có những trường hợp bắt buộc phải công chứng.

Nếu không tuân thủ điều kiện về hình thức này thì hợp đồng có thể bị vô hiệu, nghĩa là không được thừa nhận giá trị pháp lý, và các bên phải trao trả cho nhau những gì đã nhận.

   * Vậy, Khi nào hợp đồng bắt buộc phải lập thành văn bản?

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

– Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

– Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Căn cứ pháp lý tại Điều 24 Bộ luật thương mại 2005

=> Như vậy, theo quy định nêu trên thì không phải tất cả hợp đồng mua bán hàng hóa đều được lập thành văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.