Giảm 2% thuế suất GTGT trong năm 2022

Tình hình dịch bênh kéo dài làm đời sống-kinh tế của cả nước suy giảm và bất ổn. Do đó, để giảm bớt một số gánh nặng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi các cá nhân, tổ chức. Tại Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, nhà nước thực hiện việc miễn, giảm thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ

Theo đó, chính sách miễn với , giảm thuế được quy định như sau:

– Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.