Khi nào thì lao động nữ được nghỉ 60 phút trong một ngày làm việc?

Căn cứ Khoản 4 Điều 137 Bộ Luật lao động 2019  có quy định như sau:

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Như vậy, theo quy định như trên chỉ lao động nữ đang trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì mới được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc.

Cho nên, trong trường hợp của bạn nếu lao động nữ của bạn thuộc vào trường hợp này thì bạn phải cho những lao động nữ này nghỉ mỗi ngày 60 phút trong một ngày làm việc.

Không cho lao động nữ nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc bị phạt như thế nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 27 Nghị định 28/2020/NĐ-CP có quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

– Sử dụng lao động nữ làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa thuộc một trong các trường hợp: Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

– Không thực hiện việc chuyển công việc hoặc giảm giờ làm đối với lao động nữ mang thai từ tháng thứ 07 đang làm công việc nặng nhọc theo quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ luật Lao động;

– Không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày;

– Không bảo đảm việc làm cũ khi lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật Lao động trừ trường hợp việc làm cũ không còn;

– Xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, nuôi con dưới 12 tháng tuổi;

Theo đó, nếu bạn không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày làm việc có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.