Tính tiền lương làm thêm giờ ban đêm như thế nào?

Như thế nào là thời gian làm việc ban đêm?

Căn cứ Điều 106 Bộ Luật lao động 2019 có quy định về giờ làm việc ban đêm như sau:

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

Như vậy, theo quy định như trên thời giờ lao động của công ty bạn từ 22 giờ tối trở đi mới được tính là thời giờ làm việc ban đêm. Từ đó làm căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm như thế nào?

Căn cứ Điều 98 Bộ luật lao động 2019 có quy định như sau:

  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
  2. a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  3. b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  4. c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
  5. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
  6. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.
  7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó tiền lương công ty bạn phải trả cho người lao động trong trường hợp này đối với ngày bình thường như sau:

 – Từ 6 đến trước 9 giờ tối ít nhất bằng 150% tiền lương thực tế

 – Từ 9 đến 12 giờ tối ít nhất bằng 170% tiền lương thực tế

Trên đây là thông tin chúng tôi gửi đến mọi người. Mong rằng đây sẽ là thông tin bổ ích dành cho những người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.