Hậu quả pháp lý khi bỏ cọc trong giao dịch dân sự

Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phổ biến trong các giao dịch dân sự và cả trong hoạt động đấu thầu. Vậy hậu quả pháp lý khi “bỏ cọc” sẽ như thế nào?

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng (Theo Điều 328 BLDS năm 2015)

 Hậu quả pháp lý khi “bỏ cọc” trong giao dịch dân sự

Hiện nay, pháp luật không có thuật ngữ “bỏ cọc” nhưng có thể hiểu bỏ cọc là việc một bên trong quan hệ đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng.

Hậu quả pháp lý khi bỏ cọc được quy định như sau:

– Nếu bên đặt cọc “bỏ cọc” thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc.

– Nếu bên nhận đặt cọc “bỏ cọc” thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (thông thường hay gọi là “phạt cọc”), trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.