Người lao động có quyền đình công không?

HỎI: Xin cho tôi hỏi, tôi làm việc tại doanh nghiệp X nhưng đã hơn 3 tháng công ty vẫn chưa trả lương cho chúng tôi. Đã ý kiến, yêu cầu nhiều lần nhưng công ty điều hẹn sẽ trả, nhưng hiện nay vẫn chưa trả cho chúng tôi và công ty lấy lý do là khó khăn về tài chính do dịch Covid-19.

Vậy trong trường hợp này chúng tôi muốn đình công có được không

TRẢ LỜI:

Theo quy định của Điều 45 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì: Người lao động được quyết định những nội dung sau:

Người lao động được quyết định những nội dung sau:

– Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

– Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;

– Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật;

– Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật;

– Nội dung khác theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các bên.

Do đó, quyền đình công  thuộc về người lao động và không cần phải yêu cầu về nội dung, chỉ cần đảm bảo theo một trình tự thủ tục nhất định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.