Chế độ nghỉ phép hằng năm được quy định như thế nào?

Luật lao động về chế độ nghỉ phép quy định thế nào?

Nghỉ hàng năm là một trong số những chế độ mà người lao động được hưởng, thời gian nghỉ hàng năm sẽ khác nhau cho từng đối tượng, môi trường làm việc khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều những công ty đang vi phạm những quy định về việc đảm bảo chế độ nghỉ hàng năm của người lao động dù đã được ghi nhận trong hợp đồng lao động mà các bên ký kết. Vậy trong những trường hợp này người lao động cần lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình trong trường hợp này.

Câu hỏi :

Từ năm 2016 đến năm 2021 tôi có làm bốc xếp thủ công ở cảng cho doanh nghiệp A  tại Quảng Ngãi, tôi đã ký hợp đồng 3 năm với  doanh nghiệp đến tháng 9/2021 do hoàn cảnh gia đình nên không làm việc tại doanh nghiệp được nữa tôi đã viết đơn xin chấm dứt hợp đồng. Trong 5 năm đó tôi chỉ nghỉ đúng 10 ngày. Tuy nhiên, khi thanh toán tiền tôi lại không được nhận số tiền nghỉ phép đấy, vậy có đúng với quy định của pháp luật không?

Trả lời: 

Thứ nhất, về quy định của pháp luật về ngày nghỉ hàng năm

Theo quy định tại Điều 113 Bộ Luật lao động 2019 thì quy định về ngày nghỉ hàng năm được xác định như sau :

Điều 113. Nghỉ hằng năm

« 1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  1. a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
  2. b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  3. c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
  4. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.
  5. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
  6. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
  • Căn cứ theo Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXHthì ngành nghề trên thuộc danh sách ngành nghề có yếu tố nặng nhọc độc hại, nguy hiểm.

Trong trường hợp này thì số ngày nghỉ phép năm là 16 ngày làm việc.  Do chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì sẽ được thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ. Bên công ty không thực hiện thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ khi  thôi việc thì có thể thực hiện khiếu nại lên công ty hoặc phòng lao động thương binh và xã hội nơi công ty có trụ sở để đảm bảo quyền lợi của mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.