Điều kiện tuyển chọn vào lực lượng công an?

Tiêu chí tuyển chọn vào ngành công an nhân dân

Lực lượng công an là lực lượng nòng cốt, đảm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, sự nghiêm minh ổn định của đất nước. Do đó, không phải bất kỳ ai cũng được tuyển chọn vào lực lượng này. Pháp luật đặt ra những điều kiện, tiêu chuẩn nhất định đối với những đối tượng này:

Căn cứ vào Điều 7 Luật công an nhân dân 2014 Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức , trình độ học vấn, sức khoẻ, có nguyện vọng và năng khiếu phù hợp với công tác công an thì có thể được tuyển chọn vào Công an nhân dân:

– Có lý lịch rõ ràng.

– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Cơ sở pháp lý: Điều 5 Nghị định 70/2019/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.