Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 tại Quảng Ngãi?

Lương tối thiểu vùng là bao nhiêu

Lương – là con số được người lao động quan tâm, là yếu tố tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động.

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Như vậy mức lương tối thiểu vùng năm 2022 được quy định như thế nào? Bảng lương tối thiểu vùng năm 2022 của 63 tỉnh, thành phố được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Theo đó mức lương tối thiểu vùng tại tỉnh Quảng Ngãi được quy định như sau:

  • Thành phố Quảng Ngãi, các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh: mức lương tối thiểu là 3.430.000 đồng
  • Các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành là: 3.070.000 đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.