05 trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Chính phủ ban hành Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục xuất cảnh.

Theo đó, Điều 16 Nghị định 142/2021/NĐ-CP quy định 05 trường hợp bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, cụ thể:

– Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác.

– Cần ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

– Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

– Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.

Như vậy, so với quy định trước đây, đã bổ sung 02 trường hợp bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm:

– Để thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

– Để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người sử dụng trái phép chất ma túy.

Nghị định 142/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế các Nghị định 112/2013/NĐ-CP, Nghị định 17/2016/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.