Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Ngày 15/12/2021 Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 20/2021/TT-BLĐTBXH quy định về Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, doanh nghiệp đề nghị cấp Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (xuất khẩu lao động) thao tác như sau:

– Đăng nhập tài khoản, truy cập vào mục “Cấp Giấy phép” và khai thông tin theo mẫu đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;

– Đăng tải các tài liệu theo quy định lên Hệ thống cơ sở dữ liệu;

– Ký số và gửi hồ sơ trực tuyến.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ trên Hệ thống, Bộ LĐTB&XH cấp Giấy phép cho doanh nghiệp, bản gốc Giấy phép được trả trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính;

Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trạng thái xử lý hồ sơ được thể hiện trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.

Như vậy, việc đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động được đơn giản hóa, thực hiện ký số, gửi hồ sơ trực tuyến mà không phải nộp bản gốc hồ sơ,… như trước đây.

Xem chi tiết tại Thông tư 20/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/02/2022 và thay thế Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.