05 điểm mới về xử phạt hành chính lĩnh vực giáo dục

05 điểm mới về xử phạt hành chính lĩnh vực giáo dục

 

  1. Bổ sung quy định thời hiệu xử phạt VPHC lĩnh vực giáo dục

So với Nghị định 04/2021/NĐ-CP thì Nghị định 127/2021/NĐ-CP đã bổ sung quy định thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể:

– Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 01 năm.

– Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc quy định tại khoản 3 Điều 3a Nghị định 04/2021/NĐ-CP thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;

+ Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 3a Nghị định 04/2021/NĐ-CP thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm;

+ Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 3a Nghị định 04/2021/NĐ-CP tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

– Việc xác định hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Việc bổ sung quy định thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục tại Nghị định 127/2021/NĐ-CP là phù hợp với quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

 

  1. Tăng mức phạt tiền tối đa lên 150 triệu đồng

Nghị định 127/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục, cụ thể:

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75.000.000 đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng.

Trước đây, Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Như vậy, từ 01/01/2022 mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa trong lĩnh vực giáo dục đã được tăng lên so với trước đây.

 

  1. Bổ sung nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Cụ thể, Nghị định 127/2021/NĐ-CP đã bổ sung nguyên tắc sau khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục:

– Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

– Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

 

  1. Tăng mức phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng

Nghị định 127/2021/NĐ-CP đã tăng mức phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học; trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh, cụ thể:

Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi:

– Trình độ đại học: tuyển sai từ 30 người học trở lên.

– Trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Trước đây, đối với hành vi tuyển sai đối tượng tại các cấp học nêu trên chỉ phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

 

  1. Tăng mức xử phạt đối với hành vi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trái phép

Nghị định 127/2021/NĐ-CP quy định mức xử phạt đối với hành vi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trái phép như sau:

“Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài”.

Trước đây, hành vi này bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Nghị định 127/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.