Tài sản được hứa tặng có đòi được không?

Có thể đòi tài sản được hứa tặng?

Hỏi:

Nguyễn Văn A được phụ huynh học sinh hứa tặng 01 chiếc xe tay ga nếu kèm cho con họ đậu đại học, sau ba tháng tôi đã phụ đạo cho em Nguyễn Văn B đậu đại học vào trường em đăng ký. Tuy nhiên, sau đó phụ huynh lại không thực hiện lời hứa. Vậy A có thể đòi được không?

Trả lời:

Căn cứ pháp lý tại: Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015  quy định, hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Bên được tặng cho đồng ý nhận.

Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định, đối với động sản mà luật có quy định buộc đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Đối với tình huống được nêu trên, chiếc xe tay ga là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định tại Điều 1 Thông tư 58/2020 của Bộ Công an.

Như vậy, căn cứ theo các quy định trên, hợp đồng tặng cho chiếc xe phải được lập thành văn bản và được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền. Hợp đồng này chỉ phát sinh hiệu lực khi bên được tặng cho đã hoàn tất thủ tục đăng ký xe.

Việc hứa tặng như tình huống nêu trên là có điều kiện. Nguyễn Văn A đã hoàn thành điều kiện được tặng là kèm cho học sinh Nguyễn Văn B vào đại học, nhưng bố mẹ của em này không muốn tặng nữa, việc hứa thưởng cũng chỉ bằng lời nói. Như vậy Nguyễn Văn A sẽ không đòi được chiếc xe được hứa tặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.