Đặt tên chi nhánh, văn phòng đại diện như thế nào?

Cách đặt tên chi nhánh

Các doanh nghiệp khi thành lập có thể tồn tại dưới nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: công ty TNHH, công ty cổ phần hoặc doanh nghiệp tư nhân,…Vì nhu cầu mở rộng hoạt động, các doanh nghiệp sẽ thành lập các chi nhánh hay văn phòng đại diện. Như vậy khi thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện thì đặt tên như thế nào, có phải vẫn phải sử dụng cụm từ “công ty” hay “doanh nghiệp” không?

Theo quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, quy định:

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu (K1 Điều 40 Luật doanh nghiệp năm 2020)

– Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh (K2 Điều 40 Luật doanh nghiệp năm 2020)
– Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” (Khoản 3 Điều 20 NĐ 01/2021)
– Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại (Khoản 4 Điều 20 NĐ 01/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.