Xử lý như thế nào khi hàng xóm không ký tứ cận

Công ty Luật TNHH MTV Miền Trung nhận được yêu cầu tư vấn từ chị N.T.H thông qua website: trungtamphaply.vn của Công ty với nội dung như sau:

“Vừa qua, tôi có nhận chuyển nhượng 01 thửa đất của anh N.N.T, thửa đất có địa chỉ tại phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Sau khi hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng, thanh toán đầy đủ số tiền chuyển nhượng, bàn giao giấy chứng nhận bản gốc và bàn giao thửa đất thì tôi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm hành chính Công thành phố Quảng Ngãi để thực hiện thủ tục sang tên.

Tuy nhiên, đến ngày 25/7/2019 khi cán bộ phụ trách xử lý hồ sơ xuống đo đạc lại hiện trạng thửa đất và vẽ sơ đồ thửa đất thì người sử dụng đất lân cận là ông H.Q.D không đồng ý ký ranh giới tứ cận với lý do: yêu cầu cán bộ địa chính xác định ranh giới thửa đất của tôi và gia đình ông từ phần mái tôn lợp chứ không được xác định từ bờ tường nhà ông (tường nhà và tôn lợp chênh lệch 20cm). Mặc dù, bản mô tả ranh giới, mốc giới đã mô tả rõ diện tích thửa đất và chiều dài các cạnh của tôi đúng theo giấy chứng nhận đã được cấp cho ông N.N.T và cán bộ địa chính phường cùng cán bộ VPĐK thành phố đã giải thích cụ thể nhưng ông vẫn không đồng ý ký tứ cận cho tôi. Đồng thời, ông chỉ có ý kiến như vậy chứ, không gửi đơn khiếu nại, khiếu kiện vấn đề trên đến cơ quan có thẩm quyền.

Vậy, việc ông H.Q.D không ký vào bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất của tôi thì hồ sơ của tôi có được giải quyết hay không? Mong Công ty Luật TNHH MTV Miền Trung tư vấn cho tôi vấn đề nêu trên.”

Cảm ơn chị N.T.H đã gửi yêu cầu tư vấn đến website: trungtamphaply.vn của Công ty, Công ty Luật Miền Trung xin được tư vấn cho chị vấn đề trên như sau:

Trường hợp của chị được quy định tại Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính quy định như sau:

“Điều 11. Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

  1. Xác định ranh giới thửa đất

…………….

  1. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

2.1. Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư này cho tất cả các thửa đất trừ các trường hợp sau đây:

…………………

2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó.

Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 này được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ban hành ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai, cụ thể:

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính

2.Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 như sau:

“2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.

Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc.”

Đối với trường hợp này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ông H.Q.D nhận được bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà ông H.Q.D không ký thì cán bộ xử lý hồ sơ sẽ gửi thông báo cho ông H.Q.D và sau 10 ngày mà ông không có văn bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả mà chị, những hộ lân cận đã ký, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do ông H.Q.D không ký vào phần lý do không đồng ý trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

Như vậy, nếu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ông H.Q.D nhận được thông báo về hồ sơ của chị mà ông không có văn bản bản nào thể hiện có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì hồ sơ của chị vẫn được giải quyết theo quy định nêu trên.

Trường hợp, trong thời hạn nêu trên ông H.Q.D có văn bản gửi đến cơ quan có thẩm quyền về việc có tranh chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất của chị thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Quảng Ngãi sẽ tạm ngưng xử lý hồ sơ chuyển nhượng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị để chờ kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của hai gia đình. Sau khi có văn bản giải quyết việc tranh chấp đất đai nếu trên hoặc việc tranh chấp không còn (ông H.Q.D rút đơn) thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Quảng Ngãi tiếp tục xử lý hồ sơ của chị theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty chúng tôi về vấn đề chị yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác chị vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Công ty Luật TNHH MTV Miền Trung luôn sẵn sàng để tư vấn, hỗ trợ Quý khách các vấn đề pháp lý liên quan đến các thủ tục đất đai và các vấn đề khác liên quan đến pháp luật.

——————————————————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.