Trình tự, thủ tục khai tử được quy định như thế nào?

Quyền được khai tử là một trong những quyền của công dân. Vì vậy, khi một người đã chết, người thân cần phải đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký khai tử trong thời thời gian Luật định( 15 ngày). Vậy, thông thường thủ tục khai tử được thực hiện thế nào?

Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu dưới góc nhìn pháp luật sẽ quy định như thế nào nhé!

Theo quy định Luật Hộ tịch thì trình tự, thủ tục đăng ký khai tử được thực hiện như sau:

* Đối với trường hợp đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước ( căn cứ pháp lý tại Điều 34 Luật hộ tịch 2014)

  1. Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
  2. Ngay sau khi nhận giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người đi khai tử.

Công chức tư pháp – hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

* Đối với trường hợp đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (căn cứ pháp lý tại Điều 52)

  1. Người đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
  2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch và cùng người đi khai tử ký vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục hộ tịch cho người đi khai tử.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

  1. Sau khi đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước mà người chết là công dân.

Trường hợp người chết là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì công chức làm công tác hộ tịch khóa thông tin của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Trên đây là những thông tin liên quan đến trình tự, thủ tục khai tử; mọi người hãy tìm hiểu để thực hiện đúng với quy định củ pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.