02 điểm mới về Căn cước công dân gắn chíp trong thời gian tới

Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Căn cước công dân gắn chíp là loại giấy tờ tùy thân quan trọng với mỗi người dân. Trong thời gian sắp tới, sẽ có một số thay đổi liên quan đến Căn cước công dân mà mọi người nên biết.

1. Căn cước công dân sắp được tích hợp thêm thông tin thuế, bằng lái xe

Trong tháng 12/2021, tổ chức kết nối với cơ sở dữ liệu về thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế để tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân gắn chip phục vụ tiện ích cho người dân.

Nội dung này được đề cập tại Thông báo 331/TB-VPCP ngày 10/12/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Văn bản này nêu rõ: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an thúc đẩy triển khai Quyết định 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Trước mắt, tập trung trong tháng 12/2021 tổ chức kết nối với cơ sở dữ liệu về thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế để tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân gắn chip phục vụ tiện ích cho người dân.

Đồng thời, chuẩn bị nền tảng dữ liệu để tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp định danh và xác thực điện tử.

Như vậy, sắp tới nhiều thông tin quan trọng về thuế, ngân hàng, bằng lái xe,… sẽ được tích hợp vào Căn cước công dân gắn chíp.

2. Không còn giảm lệ phí khi làm căn cước công dân

Theo Thông tư 47/2021/TT-BTC thì trong năm 2021, người dân khi đi làm căn cước công dân gắn chíp sẽ được giảm 50% lệ phí cấp thẻ.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2022, sẽ không còn giảm lệ phí cấp căn cước công dân nữa mà sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2019/TT-BTC. Chi tiết xem tại bảng dưới đây:

Mức thu lệ phí

Đến 31/12/2021

Từ 01/01/2022

Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD

15.000 đồng/thẻ CCCD

30.000 đồng/thẻ CCCD

Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu

25.000 đồng/thẻ CCCD

50.000 đồng/thẻ CCCD

Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam

35.000 đồng/thẻ CCCD

70.000 đồng/thẻ CCCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.