Những hợp đồng, giao dịch nào bắt buộc phải công chứng, chứng thực ?

Công chứng, chứng thực là một thủ tục cần thiết giúp phòng ngừa rủi ro, tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi tham gia giao dịch, hợp đồng. Bên cạnh đó, đây còn là thủ tục nhằm đảm bảo tính pháp lý cho các giấy tờ, hợp đồng,… trong việc thực hiện các thủ tục, giao dịch.

*Những loại hợp đồng, giao dịch bắt buộc công chứng, chứng thực bao gồm:

  1. Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất

– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

CSPL: Điều 16 Luật đất đai 2013

  1. Hợp đồng liên quan đến nhà ở

– Hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

– Hợp đồng tặng cho nhà ở thương mại

– Hợp đồng đổi, góp vốn nhà ở thương mại

– Hợp đồng thế chấp nhà ở nhà ở thương mại

– Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại

CSPL: Điều 122 Luật nhà ở 2014

  1. Một số hợp đồng, giao dịch khác

Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân ( căn cứ theo Điều 10 Thông tư 15/2014 TT-BCA)

– Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ.( căn cứ theo Điều 630 Bộ luật dân sự 2015)

Bản dịch tiếng Việt của di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài.( căn cứ theo Điều 647 Bộ luật dân sự 2015)

– Văn bản thừa kế nhà ở, quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.( căn cứ theo Điều 122 Luật nhà ở 2014, Điều 167 Luật đất đai 2013)

Hợp đồng tặng cho tài sản (căn cứ theo Điều 455 Bộ luật dân sự 2015)

Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu. (Theo Điều 122 Luật nhà ở 2014).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.