Thủ tục đăng ký sáng chế

Đăng kí sáng chế như thế nào?

Với nhu cầu phát triển của xã hội cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kĩ thuật, những sản phẩm có giá trị do con người tạo ra ngày càng nhiều để phục vụ nhu cầu sinh hoạt lao động của con người.

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật (có thể dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình hoặc kết hợp cả hai), do con người tạo ra để phục vụ cho đời sống. Để tạo ra được 01 sáng chế, tác giả sẽ phải là người có trình độ chuyên môn, có sự đầu tư thời gian, chi phí để nghiên cứu. Do đó, để đảm bảo mình được độc quyền sở hữu sáng chế, khách hàng nên tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế sau khi sáng tạo ra nó để hưởng quyền lợi từ những thành quả do mình tạo ra.

Thủ tục đăng ký sáng chế: được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu hồ sơ cần thiết cho việc đăng ký sáng chế

Bước 2: Phân loại sáng chế

Bước 3: Tiến hành thủ tục tra cứu để đánh giá khả năng đăng ký của sáng chế

Bước 4 : Soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký, theo dõi đơn đăng ký sáng chế cho đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký sáng chế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.