Chứng thực bản sao tại cơ quan nào theo quy định của pháp luật?

Hỏi: Anh K đăng ký thường trú ở phường A, ông đến phường B cạnh trụ sở cơ quan làm việc đề nghị chứng thực bản sao từ bản chính Giấy khai sinh. UBND phường B có được chứng thực theo yêu cầu của anh K không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực tại bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào thuận tiện nhất, trừ việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất và các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở. Như vậy, UBND phường B có thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính Giấy khai sinh theo yêu cầu của anh K.

Cơ sở pháp lý:

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực

  1. Người yêu cầu chứng thực có quyền yêu cầu chứng thực tại bất kỳ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nào thuận tiện nhất, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 5 của Nghị định này. Trong trường hợp bị từ chối chứng thực thì có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức từ chối giải thích rõ lý do bằng văn bản hoặc khiếu nại theo quy định của pháp luật.
  2. Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản mà mình yêu cầu chứng thực hoặc xuất trình khi làm thủ tục chứng thực theo quy định của Nghị định này.”

————————————

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.