Tổng hợp 05 điểm mới đáng chú ý về đăng ký xe

Thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe; xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số màu vàng trước 31/12/2021; bán xe khác tỉnh phải nộp lại biển số và đăng ký xe là những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

Thông tư 58/2020/TT-BCA do Bộ Công an đã ban hành vào ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ, theo đó có một số điểm đáng chú ý sau:

  1. Thêm 4 trường hợp bị thu hồi đăng ký xe, biển số xe: 

So với quy định hiện hành, thông tư đã bổ sung thêm 04 trường hợp bị thu hồi cà vẹt và biển số xe:

– Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA;

– Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.

– Xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự.

– Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Đối với 07 trường hợp thu hồi theo quy định tại Điều 21 của Thông tư 15/2014/TT-BCA vẫn không đổi.

  1. Xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số màu vàng trước 31/12/2021

Theo quy định tại điểm đ Khoản 6 Điều 25 của Thông tư 58/2020/TT-BCA thì biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Đối với các xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021.

  1. Xe đã qua nhiều đời chủ nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu được giải quyết đăng ký, sang tên đến hết ngày 31/12/2021.

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định cụ thể về giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe được chuyển quyền sở hữu qua nhiều người như sau:

Thủ tục, hồ sơ sang tên:

Người đang sử dụng xe đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA, ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 58.

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có).

Thủ tục, hồ sơ đăng ký sang tên:

Người đang sử dụng xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú: xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 58/2020/TT-BCA và nộp giấy tờ sau:

– Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

– Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định;

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (đối với trường hợp khác tỉnh và mô tô khác điểm đăng ký xe).

  1. Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị trong thời hạn 30 ngày

Nếu theo quy định hiện hành, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị trong thời hạn 15 ngày thì từ ngày 01/8/2020, GCN đăng ký xe tạm thời có giá trị lên đến 30 ngày.

Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

  1. Bán xe khác tỉnh phải nộp lại biển số và đăng ký xe

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Trường hợp sang tên cùng tỉnh thì chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe; Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.