Con đường trở thành Luật sư như thế nào?

Hỏi: Có phải học luật là trở thành Luật sư không?

Trả lời:

Không phải học 4 năm cử nhân Luật tại các trường Luật hoặc có đào tạo ngành luật thì sẽ trở thành luật sư. Mà con đường trở thành luật sư còn khá dài. Dưới đây là  các bước để cử nhân Luật trở thành Luật sư:

  • Học cử nhân Luật tại các trường đại học về Luật, khoa Luật của các trường có đào tạo ngành Luật để được cấp bằng cử nhân Luật
  • Học lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp trong thời gian 12 tháng để được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề Luật sư
  • Đăng ký tập sự 12 tháng tại các tổ chức hành nghề Luật sư
  • Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư
  • Khi đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư thì gửi hồ sơ đề nghị để được cấp Chứng chỉ hành nghề Luật sư
  • Gia nhập Đoàn Luật, được cấp thẻ Luật sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.