Người không đứng tên trên Bảo hiểm xã hội có đi rút tiền BHXH cho người khác không?

Khi làm việc người lao động sẽ được người sử dụng lao động đóng các khoản tiền BHXH hoặc tùy thỏa thuân khác. Việc này nhằm bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người lao động.Vậy liệu rằng một người không đứng tên trên BHXH có thể cầm sổ BHXH của người khác đi rút tiền được không?

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH bắt buộc, người lao động nếu có yêu cầu thì sẽ được hưởng BHXH một lần trong các trường hợp sau:

  • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
  • Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội
  • Ra nước ngoài để định cư;
  • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Tuy nhiên không phải ai cũng có thể nhận tiền bảo hiểm xã hội của người khác, người được hưởng phỉa là người nộp hồ sơ hoặc người được ủy quyền.

Do đó,  một người không đứng tên trên BHXH có thể cầm sổ BHXH của người khác đi rút tiền cho họ khi được ủy quyền của người đứng tên trên sổ, họ phải nộp giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền  cho cơ quan BHXH hoặc cơ quan bưu điện nơi chi tiền BHXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.