Tổ chức hành nghề công chứng sẽ hoạt động những dịch vụ gì?

Công chứng là việc chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng

  1. Công chứng
  • Hợp đồng chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thế chấp, cho thuê, cho thuê lại, đặt cọc, góp vốn, cầm cố tài sản,…
  • Thừa kế, từ chối nhận di sản thừa kế, di chúc, lưu giữ di chúc
  • Văn bản thỏa thuận tài sản vợ chồng
  • Văn bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng giao dịch, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền
  • Công chứng bản dịch (dịch thuật công chứng)
  1. Chứng thực
  • Sao y chứng thực
  • Chứng thực chữ ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.